روی خط خبر

هوش نیک

عبارت هوش نیک از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ضریب هوشی کودکان | چطور

هوش بچه ها را با تست هوش مشخص می سازند که به IQ تعریف می شود. در این تست ها و سنجش ها ، واژه ها و جملاتی را برای بچه ها شرح می دهند و فهم و بینش آنان را از مفاهیم آن ها و تطبیق واژه ها و جملات با هم و به علاوه کلیات ریاضی و مهارت بچه ها در درست کردن […] نوشته ضریب هوشی کودکان اولین بار در چطور پدیدار شد.

اخبار گوناگون