روی خط خبر

پرورش قارچ مدرن

عبارت پرورش قارچ مدرن از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

پرورش قارچ به روشی مدرن

پرورش قارچ یک فرایند کاملا تکنیکی است (حتی پرورش قارچ در منزل ). از ان جایی که پرورش دهندگان حرفه ای قارچ با زبان مخصوص به خودشان صحبت می کنند، تعدادی از این موارد توضیح داده می شود.در طول سالیان ابتدایی که از تولید قارچ می گذشت، قارچ ها در سینی های دو طبقه ای قرار می گرفتند و سپس با اسپور تلقیح می شدند.مدت 9 هفته منتظر می ماندند تا زمانی که میسیلیوم به اندازه کافی رشد کند، رشد آغاز شود و بتوان قارچ های رشد کرده را با دست جدا کرد.فرایند تولید و پرورش قارچ ها تا به امروزه تغییر چندانی نکرده است، ...

اخبار گوناگون