روی خط خبر

پهپادهای کشاورزی سیرنگ

عبارت پهپادهای کشاورزی سیرنگ از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

انقلابی جدید در صنعت کشاورزی توسط نخبگان ایرانی با پهپادهای کشاورزی سیرنگ

مسئله بذرپاشی، افت زدایی و سمپاشی زمین های زراعی از دیرباز دغدغه کشاورزان عزیز بوده است که همواره این موضوع با مشکلاتی چون لهیدگی، خرابی محصولات و از بین رفتن 10% محصولات توسط کارگران و ادوات کشاورزی همراه بوده است. از این رو در دنیا مسئله کشاورزی هوشمند مطرح شده است و این موضوع به سرعت در حال پیشرفت در سطح جهانی می باشد. با این حال دسترسی به کشاورزی هوشمند با توجه به تحریم ها علیه کشور عزیزمان امری غیرممکن به نظر می رسید. اما برای رفع این مسئله چرا نگاه به خارج از کشور داشته باشیم؟ امروزه با خل...

اخبار گوناگون