روی خط خبر

چگونه اپ بسازم

عبارت چگونه اپ بسازم از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کتابی که به شما یاد می دهد چگونه اپلیکیشن بسازید و ثروتمند شوید

"اپلیکیشن"، صنعتی همچنان رو به رشد است و امروز کمتر تلفن همراهی را می توان یافت که یک یا چند اپ روی آن نصب نشده باشد. کسانی که اپلیکیشن می سازند، الزاماً افراد فنی و متخصص علوم رایانه ای نیستند. متخصصان صرفاً پیاده کننده ایده های شما خواهند بود و این شما هستید که تمام مراحل ایده پردازی، طراحی جزئیات، علمیات اجرایی و کابری اپ، تعیین مدل درآمدی، تبلیغات و سایر امور مربوط به اپلیکیشن را انجام خواهید داد. اما چگونه؟ چاد مورتا، در کتاب "امپراطوری اپ" توضیحات کامل و کابردی درباره اپلیکیشن از صفر تا ص...

اخبار گوناگون