روی خط خبر

کارخانه آرتاویل تایر

عبارت کارخانه آرتاویل تایر از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

آرتاویل تایر به چرخه تولید بازگشت

بعد از گذشت دو هفته تعطیلی کارخانه آرتاویل تایر، با تامین مواد اولیه این کارخانه دوباره به چرخه تولید و فعالیت بازگشت. به گزارش ایسنا، کارخانه آرتاویل تایر که بزرگترین تولیدکننده لاستیک و تایر در شمالغرب کشور است بعد از تعطیلی موقت به دلیل عدم تامین مواد اولیه، به همت کارگران در چرخه تولید و فعالیت قرار گرفت تا در این اوضاع اقتصادی با چرخیدن چرخ این کارخانه چرخ زندگی کارگران آن نیز بچرخد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اعلام این خبر خوش به کارگران و نیروهای فعال در این مجموعه تولی...

اخبار گوناگون