روی خط خبر

کاشف اکسیژن

عبارت کاشف اکسیژن از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

8 مه؛ سالگرد اعدام کاشف اکسیژن

از جمله خطراتی که جان لاووازیه را به مخاطره انداخت و بیشتر جنبه سیاسی داشت در زمان انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ یعنی در آن هنگام که انقلابیون زمام امور پاریس را در دست داشتند رخ داد. لاوازیه رساله معروفی درباره اقتصاد سیاسی موسوم به ثروت های زیرزمینی فرانسه به رشته تحریر درآورد.

اخبار گوناگون