روی خط خبر

کالدونیای جدید

عبارت کالدونیای جدید از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

مردم به استقلال رای منفی دادند

رأی دهندگان در منطقه "کالدونیای جدید" در اقیانوس آرام که تحت کنترل فرانسه است، با اقدام برای استقلال این منطقه مخالفت کردند.به گزارش ایسنا، نتایج رأی گیری نهایی نشان می دهد که ۵۶.۴ درصد به حفظ وضع موجود رأی دادند؛ درحالی که ۴۳.۶ درصد به خروج از فرانسه رأی دادند.میزان مشارکت ۸۱ درصد بود. انجام این رأی گیری بخشی از توافقی در سال ۱۹۸۸ بود که به کمپینی خشونت بار برای استقلال این ناحیه پایان داد.امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت: این نتایج نشان دهنده اعتماد به جمهوری فرانسه است.او گفت: نمی دانید...

همه‌پرسی کالدونیای جدید برای استقلال از فرانسه

جزایر کالِدونیای جدید در اقیانوس آرام امروز، یکشنبه استقلال از فرانسه را به رای گذاشته است.به گزارش ایسنا، جزایر کالِدونیای جدید که در اقیانوس آرام و تحت تملک فرانسه قرار دارند، امروز به استقلال از فرانسه و تبدیل شدن به منطقه ای مستقل رای می دهند.این جزایر که حدود ۱۸ هزار کیلومتر از فرانسه فاصله دارند، یک چهارم نیکل مورد نیاز جهان را تامین می کنند. این منطقه همچنین پایگاه استراتژیک فرانسه در اقیانوس آرام است.این همه پرسی از ساعت ۸ صبح به وقت محلی آغاز شده و تا ۶ بعد از ظهر ادامه دارد.به گزارش خب...

مردم سالاری آنلاین - فرانسه نفس راحت کشید

رأی‌دهندگان در منطقه "کالدونیای جدید" در اقیانوس آرام که تحت کنترل فرانسه است، با اقدام برای استقلال این منطقه مخالفت کردند. به گزارش ايسنا، نتایج رأی‌گیری نهایی نشان می‌دهد که ۵۶.۴ درصد به حفظ وضع موجود رأی دادند؛ درحالی که ۴۳.۶ درصد به خروج از فرانسه رأی دادند. میزان مشارکت ۸۱ درصد بود. انجام این رأی‌گیری بخشی از توافقی در سال ۱۹۸۸ بود که به کمپینی خشونت بار برای استقلال این ناحیه پایان داد. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه گفت: این نتایج ...

کالدونیای جدید تحت مالکیت فرانسه می‌ماند

رأی دهندگان در منطقه "کالدونیای جدید" در اقیانوس آرام که تحت کنترل فرانسه است، با اقدام برای استقلال این منطقه مخالفت کردند.به گزارش ایسنا، نتایج رأی گیری نهایی نشان می دهد که ۵۶.۴ درصد به حفظ وضع موجود رأی دادند؛ درحالی که ۴۳.۶ درصد به خروج از فرانسه رأی دادند.میزان مشارکت ۸۱ درصد بود. انجام این رأی گیری بخشی از توافقی در سال ۱۹۸۸ بود که به کمپینی خشونت بار برای استقلال این ناحیه پایان داد.امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت: این نتایج نشان دهنده اعتماد به جمهوری فرانسه است.او گفت: نمی دانید...

اخبار گوناگون