روی خط خبر

کامپیوترهای ابربشری

عبارت کامپیوترهای ابربشری از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کامپیوترهای کوانتومی ۱۰۰ میلیون‌بار سریع‌تر از دستگاه‌های امروزی است

در سال ۲۰۱۷، هر روز بالغ بر ۵/ ۲ اگزابایت داده تولید شده است. این حجم داده چیزی به اندازه ۲۵ هزار کتابخانه کنگره آمریکا یا محتوای پنج میلیون لپ تاپ است. در هر دقیقه ۲/ ۳ میلیارد کاربر جهانی اینترنت حجم عظیمی از داده را تولید می کنند که قسمت زیادی از آن به صورت عکس و به خصوص فیلم است. با توجه به محدودیت های پردازشی کامپیوترهای فعلی به وضوح می توان فهمید که در این زمینه ما با محدودیت جدی روبه رو هستیم و این در حالی است که داده به سرعت خیره کننده ای در حال افزایش است.

اخبار گوناگون