روی خط خبر

کربن صفر

عبارت کربن صفر از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

وعده حزب کارگر بریتانیا برای الزام ساخت خانه‌های 'کربن صفر'

حزب کارگر بریتانیا وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات ظرف سه سال مجوز ساختن خانه های جدید را به "کربن صفر" بودن آنها منوط می کند.به گزارش بی بی سی، اصطلاح خانه "کربن صفر" به ساختمان هایی گفته می شود که مطابق معیارهای بهینه سازی انرژی ساخته شده و برای تنظیم دما در آنها به صرف انرژی بسیار پایینی نیاز است. عایق بندی دیوارها، شیشه های دوجداره، بازیافت آب و فاضلاب از جمله روش هایی هستند که برای بهینه سازی مصرف انرژی به کار می روند. حزب کارگر گفته اگر در انتخابات پیش رو به قدرت برسد، معیارهای...

اخبار گوناگون