روی خط خبر

کمیسون فرهنگی

عبارت کمیسون فرهنگی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

موافقت کمیسیون فرهنگی با افزایش وام ازدواج به ۲۵ میلیون تومان

سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی گفت : در جلسه امروز اعضای کمیسیون مصوب کردند که در بودجه ۹۸ وام ازدواج تا مبلغ ۲۵ میلیون تومان افزایش یابد.وی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون علاوه بر ماده واحده مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را به تصویب رساندند.نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: همچنین در جلسه امروز نمایندگان پیشنهادات خود را در رابطه با لایحه بودجه ۹۸ در کمیسیون مطرح کردند تا پیرامون آن تصمیم گیری ...

بخش خصوصی می‌تواند با اجازه صداوسیما رادیو و تلویزیون فراگیر تاسیس کند

شعارسال: سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به ماده 6 طرح مذکور گفت: براساس مصوبه امروز کمیسیون فرهنگی، هیات امنای سازمان صداوسیما از افراد زیر تشکیل می شود. رئیس سازمان، چهار نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط مقام معظم رهبری برای مدت پنج سال منصوب می شوند، رئیس هیات امنا نیز از میان افراد مذکور توسط مقام معظم رهبری منصوب می شود.نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تصویب ماده 15 طرح مذکور گفت: براساس این ماده بخش خصوصی می تواند با اجازه سازمان صداوسیما در همه بسترهای انتشاری و در چارچوب مقررات مصوب...

اخبار گوناگون