روی خط خبر

کمیسیون اتحادیه انتخاباتی میانمار

عبارت کمیسیون اتحادیه انتخاباتی میانمار از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

شکست حزب آنگ سان سوچی در انتخابات میان دوره‌ای میانمار

حزب رهبر دو فاکتوی میانمار گفت که در شش حوزه رای گیری در انتخابات میان دوره ای شکست خورده و این مساله نشان از حمایتی نه چندان خوب از دولت پس از یکسری مناقشات می دهد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنگ سان سوچی، رهبری دو فاکتوی میانمار و حزب لیگ ملی برای دموکراسی در سال ۲۰۱۵ روی کار آمد تا اوضاع کشوری را که در دست خونتا بود، بهبود بخشد.اما نارضایتی از وی زمانی شکل گرفت که آزادی بیان و سرکوب روهینجایی ها به مساله ای بین المللی و عامل اصلی نارضایتی جهانی بدل شد؛ این نارضایتی از نتیجه انت...

اخبار گوناگون