روی خط خبر

کمیسیون بازرگانی

عبارت کمیسیون بازرگانی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

رایزنی نمایندگان بخش خصوصی و حاکمیت برای حل مشکلات بنیادین اقتصادی

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در چهل و چهارمین نشست خود، در حضور علی علی آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بیان مشکلات و چالش های اقتصادی و راهکاری پیش رو پرداختند. فعالان بخش خصوصی در این دیدار به چالش های مختلف ایجاد شده در فضای کسب وکار پرداختند و از مسایل ارزی گرفته تا پیمان سپاری ارزی، بخشنامه های متعدد دولت، عدم تصمیم گیری و مشورت نکردن با بخش خصوصی را بیان کردند.

اخبار گوناگون