روی خط خبر

گردشگران روسیه

عبارت گردشگران روسیه از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

سفر 26 هزار گردشگر ایرانی به روسیه طی 8 ماه گذشته

انجمن گردشگران روسیه اعلام کرده است که از ماه ژانویه (۱۱دی ۱۳۹۷) تا انتهای سپتامبر ۲۰۱۹ (۸مهرماه ۱۳۹۸) ۲۶هزار و ۸۰۰ گردشگر ایرانی به روسیه سفر کردند.به گزارش ایرنا؛ در این گزارش که امروز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: جریان گردشگران از ایران به روسیه ۳۵.۳درصد رشد داشته است حال آنکه همین آما در خصوص امارات به روسیه در ۹ ماه سال جاری با ۸۱۹.۲ درصد رشد به ۱۷ هزار و ۹۰۰ نفر، از عربستان سعودی با ۶۹ درصد رشد به ۳.۷ هزار نفر و ازقطر با ۱۹۳.۲ درصد رشد به ۲ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است.انجمن گردشگران روسیه خاطر...

اخبار گوناگون