روی خط خبر

گواهینامه موتور

عبارت گواهینامه موتور از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

اعتراض پلیس به حکم دیوان درباره گواهینامه موتور سیکلت زنان

رای بدوی شعبه31 دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده60 قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد.

پربازدیدترین برچسب ها
اخبار گوناگون