روی خط خبر

گورستان ترونیان

عبارت گورستان ترونیان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

گورستان ترونیان در بالی، محلی عجیب با قبرهای سرگشاده

در روستایی سنتی به نام ترونیان (Trunyan)، در بالی، مرده ها دفن نمی شوند. آنها نه بر کپه هیزم مخصوص سوزاندن مردگان قرار می گیرند و سوزانده و خاکستر می شوند، نه به شیوه زرتشتیان، روی تپه ای بلند رها می شوند تا خوراک کرکس ها بشوند، بلکه به سادگی روی زمین خوابانده و رها می شوند تا کم کم بپوسند.

اخبار گوناگون